Innlegg

Velkommen til Vinterdagsscrap på Gamle Slaktehuset i Haugesund sentrum

Vinterdags-scrap på Gamle Slaktehuset Lørdag 18.januar

Noen glimt fra Høstscrappefesten 2013